บันทึก ต่อหน้า
ShowMB Brand Ambassadors We're looking for a collaborator who can help us with ShowMB's expansion in his/her country. Initially, being a collaborator would require d  Marketing with Influencers: 20 | 2 ปี | 3
สเปน | 57 | 543
Candidate profile
General Post
อินเทอร์เน็ต
    
อินเดีย
1000
อังกฤษ
View Details
Promotion of New Season accessories For this job we're looking for digital content creators who can post Instagram pictures or YouTube videos wearing sunglasses and watches of   Marketing with Influencers: 3 | 2 ปี | 8
สเปน | 125 | 10
Candidate profile
General Post
แฟชั่น
  
อินเดีย
1000
อังกฤษ
View Details
บันทึก ต่อหน้า
ทำงานร่วมกับแบรนด์และทำงานร่วมกับแบรนด์ของ อินเทอร์เน็ต ใน อินเดีย | ทำงานร่วมกับแบรนด์และทำงานร่วมกับแบรนด์ของ แฟชั่น ใน อินเดีย